RSS
 

Redan olagligt att sprida virus

17 jan

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström väcker idag uppmärksamhet i DN genom att föreslå ett förbud mot att sprida virus och trojaner.

– Det är förvånande nog inte olagligt i dag, säger hon.

Men vi har redan en lag om dataintrång där det står:

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).

I kommentaren till denna paragraf står uttryckligen ”Hacking, spridande av virus, DOS/DDOS-attacker är exempel på några handlingar som utgör brott enligt denna paragraf.” och det är lätt att tänka sig ett virus som utan tillstånd ändrar i uppgifter avsedda för automatisk behandling liksom virus som allvarligt hindrar någon från att använda en uppgift.

För att dömas för brott krävs dock oftast att man haft uppsåt eller varit grovt oaktsam, till exempel att man medvetet spridit virus eller låtit bli att åtgärda en dator man vet är infekterad.

 
1 kommentar

Posted in Allmänt

 

Lämna en kommentar

 

 
  1. Isak

    20 januari, 2011 at 23:42

    Tänkte väl att det var olagligt när jag läste artikeln.
    Tack för att du klarade upp det för mig!

    /Isak