RSS
 

Posts Tagged ‘Kanada’

G20 mål för attacker mot Frankrike

08 mar

Det är inte bara den franska regeringen som haft problem med dataintrång på sistone. Även Kanada har drabbats på liknande sätt. I Frankrike har fokus för intrånget varit dokument rörande G20, som Kanada hade ordförandeskapet för 2010 tills Frankrike tog över, och man misstänker därför att attackerna hänger samman.

Information om hur attacken mot Frankrike gått till är väldigt knapphändig men för Kanada finns mer information. Enligt CBC News användes två angreppsmetoder. Mail som såg ut att komma från personer med chefsposition skickades till tekniker och i mailen bad man om hjälp med lösenord. Samtidigt skickade man mail till anställda, mail med bilagor som innehöll virus. Enligt uppgifter om den franska attacken användes även där mail med bilagor, dessutom spred sig viruset vidare automatiskt. I båda fallen har data skickats till servrar i Kina.

Även om det är möjligt att de kinesiska servrarna bara är ett mellanled misstänker de flesta att det är Kina som står bakom attacken. Det är inte första gången Kina anklagas för attacker mot utländska myndigheter och företag. Operation Ghostnet som upptäcktes mars 2009 och operation Aurora som satte igång några månader senare anses båda härstamma från Kina.